Facebook News
Home » Tag Archives: sao-luu-facebook

sao-luu-facebook

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu tài khoản Facebook của bạn

Cách sao lưu dữ liệu tài khoản Facebook

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu tài khoản Facebook của bạn. Những thứ được sao lưu bao gồm ảnh, video, bài viết, các đoạn chat, thông tin tài khoản Facebook… Việc sao lưu dữ liệu tài khoản Facebook sẽ giúp bạn lưu lại được những gì bạn chia sẻ trên Facebook phòng trường hợp tài khoản Facebook của bạn gặp ... Read More »