Facebook News
Home » Tag Archives: khong-cho-facebook-gui-email

khong-cho-facebook-gui-email

Thiết lập không cho Facebook gửi email thông báo

khong-cho-facebook-gui-email-thong-bao

Không cho Facebook gửi email thông báo. Đôi khi những email thông báo của Facebook gửi cho bạn khá là phiền phức. Hãy thiết lập lại tính năng này của Facebook. Hướng dẫn thiết lập không cho Facebook gửi email thông báo Đầu tiên bạn nhấn vào biểu tượng bánh xe góc phải trên cùng trên trang Facebook của bạn. ... Read More »